B E R E N B U F F E T .... 2017


Aanmelding voor BERENBUFFET 2017, te houden op 2 september a.s.
Evenals voorgaande jaren organiseren we dit jaar weer een BERENBUFFET in Amsterdam.
Het zal plaatsvinden op dezelfde locatie als vorig jaar. Javaeiland, Amsterdam.
Na afronding van je inschrijving krijg je ruim voor de datum meer informatie toegestuurd.

Deze pagina is bedoeld om je uit te nodigen om je in te schrijven.
We vragen je om zo snel mogelijk te reageren en de inschrijving te doen, zodat je er gegarandeerd bij kunt zijn.
Het maximum toegestane aantal deelnemers is 50, en gezien de ervaringen van voorgaande jaren is dat aantal zeer snel bereikt!

Dit moet je doen:
1. Geef je op door een e-mail te sturen naar dit e-mailadres: webdad@netherbears.nl
2. Vermeld daarin je naam en eventueel die van je vriend.
3. Maak een bedrag van 17 euro per persoon over op ons bankrekeningnummer NL69INGB0006865602 t.n.v. Stichting Netherbears, onder vermelding “deelname Berenbuffet 2017” met de namen deelnemer(s).
4. Na ontvangst van de betaling krijgt je een bevestiging van deelname via dit e-mail adres.
5. De ontvangst van de betaling maakt je inschrijving uiteindelijk definitief.

Als het maximum aantal van 50 is bereikt, zal op de Facebookpagina van Netherbears direct daarvan melding worden gemaakt. Het heeft daarna geen zin meer om in te schrijven of betalingen te doen.

VOOR DE KOKS!

We hebben natuurlijk gerechten nodig voor het buffet. Traditioneel wordt dat door een aantal leden gedaan. Ieder jaar weer met veel succes.
Het idee is dat de kok zoveel mogelijk zelf iets bereidt. Dus geen kant-en-klare gerechten van de supermarkt ofzo. Het leuke is juist dat er dan iets spontaans en individueels op tafel komt.
Nou is het zo dat we wel een aardige variatie van gerechten willen opdienen, dus niet 10 maal hetzelfde. Vandaar dat we dat moeten afstemmen met elkaar.
Dus: als je mee wilt doen en jouw gerecht wilt laten meedoen op ons Berenbuffet. Geef dan in een afzonderlijker e-mail (webdad@netherbears.nl) aan dat je dat wilt en welk gerecht je voor ogen hebt om te maken.
Ter plekke is slechts een beperkte mogelijkheid om warme gerechten te maken of op te warmen, dus zoveel mogelijk koude gerechten is eenvoudiger, ook voor het vervoer van jouw gerecht.
Wij proberen na ontvangst van je e-mail een keuze te maken en je laten weten of je met jouw gerecht mee doet. Het is niet anders. Wees niet boos als je gerecht niet wordt gekozen omdat er al meerdere zijn die hetzelfde voor ogen hebben.


Wij hopen op je deelname!
Groeten van Bram en Hans