Stukje geschiedenis van de Netherbears

De groep van de Netherbears bestaat al sinds 1987.
Opgericht door enthousiaste initiatiefnemers in The Cuckoo's Nest, jawel!

Vanaf begin jaren '90 kregen de Netherbears hun thuis in bar Shako aan de Amstel. Helaas, daaraan kwam een abrupt einde in 2004. Shako ging dicht. Vanaf 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds was de bar alleen voor ons toegankelijk. De knusheid van een gescheiden ruimte voor onze beertjes, was er dus niet meer.

Jarenlang trokken Edgar Vreuls en Theo Belt de kar. Zij zorgden voor de coƶrdinatie en eigenlijk vond iedereen het best. Het liep als vanzelf, toch?
De Netherbears verhuisden naar de Barderij aan de Zeedijk, en toen kwam er kritiek. We mochten de kelder van de Barderij gebruiken als ons berenhol. Toch nog enige privacy, beetje "onder ons" gevoel.
Maar was niet meer zoals vroeger. Een groot aantal beren en hun vrienden bleef toch trouw komen En er kwamen ook nieuwe gezichten. Natuurlijk was het anders, want geen plek is hetzelfde en verandering van hol maakt ook beren onrustig.

Edgard vond het ook tijd worden om een opvolger voor zijn functie te vinden en deed een oproep.
Bart nam het over. Bart trommelde een aantal beren bij elkaar om eens over de situatie te praten. Was er nou niets meer van de Netherbears te maken? Jawel. Natuurlijk.
Het idee ontstond om een stichting op te richten, met meer elan en ambitie, want eigenlijk kon er nooit wat buiten de traditionele baravonden om.

Het eerste stichtingsbestuur ging van start: Bart Fransen, Peter Oosterhout, Jacques Spits, Hans Kramers en John Wallace. In de loop van de daarop volgende jaren is het bestuur natuurlijk aan personele verandering onderhevig geweest.
We hielden vast aan de frequentie van onze baravonden op de 2e en de 4e zondag van de maand.
Plannen genoeg, die deels ook werden uitgevoerd. T-shirts, poloshirts, petjes, alles met ons logo daarop. Die verkochten we om wat geld in kas te krijgen. Financieel een risico, maar we sprongen er toch altijd weer positief uit.
Er werd een website opgezet om de communicatie te verbeteren en aankondigingen te kunnen doen.
We organiseerden speciale "in-house" evenementen, zoals een zomerfeest, een Kerstparty, e.d.
Vervolgens werd het idee van de Nieuwsbrief geboren, gekoppeld met een mailinglist, die het mogelijk maakte iedereen die op de lijst stond persoonlijk te benaderen. Via de website (www.netherbears.nl) kan men zich opgeven om in die lijst opgenomen te worden. Er is geen ledenadministratie, want er zijn geen echte leden. Alleen het email adres in de mailinglist is bij ons bekend.

Toch werd de kritiek heviger op de ruimte (de kelder) onder de Barderij. En gingen we uitkijken naar een andere locatie. Die werd gevonden in The Queen's Head, eveneens op de Zeedijk. De eigenaren waren erg blij met onze komst, het veroorzaakte op de zondagavonden meer publiek in de bar dan daarvoor.
Op de 2e zondag werd op initiatief van de bareigenaren gestart met het uitdelen van soep.
De Kerstparty's werden uitbundiger gevierd met onze echte Kerstman.

Natuurlijk was er wederom kritiek, zoals altijd. Nu weer vanwege het feit dat we geen ruimte meer exclusief voor ons alleen hadden. The Queen's Head is een open gay bar.

Naast de baravonden ontstonden er nieuwe ideeƫn. Jaarlijks een Beren BBQ! YES! Dat is leuk. Gelukkig vonden we een locatie waar dat mogelijk was.
En sinds die tijd is er elk jaar in de nazomer een berenparty (tegenwoordig BerenBuffet genaamd), die altijd al snel volledig is volgeboekt.
De nieuwjaarsborrel en het kerstfeest zijn een tweetal hoogtepunten in de bar, en daarbuiten vooral het Berenbuffet.

Facebook kwam op, en natuurlijk zijn we daar nu ook op te vinden. Naast de website, vinden daar ook vele aankondigingen op plaats.
Zo zijn er onlangs twee rondleidingen door het Rijksmuseum georganiseerd. Met groot succes.

De Netherbears zijn dus nog springlevend!!!

email: info.netherbears@gmail.com